skip to Main Content
600-298-094 kontakt@m-school.pl
rafal-herman-mschool

Rafał Herman – lektor języka angielskiego

Ukończyłem anglistykę w Instytucie Filologii Angielskiej UW i od roku 1999 uczę języka angielskiego – to całe moje dorosłe, albo wyrażając się precyzyjnie, życie zawodowe. Prawdę mówiąc, wliczywszy w to nieśmiałe próby w czasie studiów, zajmuję się tym przez połowę mojego pobytu na planecie Ziemia… Pasja? Powołanie? Droga życiowa? Cóż… myślę, że wszystko po trochu. A tak na serio, zawsze interesowały mnie zabawy słowem, odkrycie sposobu na to by się rozumieć nawzajem – ” convey the message” lub sprawić, by „język był na tyle giętki, by powiedzieć, co pomyśli głowa”, jak mawiali inni, ci naprawdę wielcy(i wszystko to w obcym języku:).

Uczenie to dla mnie satysfakcja i poczucie niezależności – robię, to co lubię, robię to, co chcę i tak, jak chcę. Taka trochę „freelancerka”, prawda? I właśnie o to chodzi – niezależność pozwala mi skupić się na celu. A w tej pracy celem są moi uczniowie(słuchacze) i ich oczekiwania.

Jestem więc lektorem, nauczycielem dyplomowanym i wychowawcą. W czasie studiów zgłębiałem tajniki metodyki nauczania języków obcych, ze szczególnym uwzględnieniem roli egzaminów zewnętrznych w procesie nauczania. Wszystko to oczywiście pozostaje w ścisłym związku z moją pracą zawodową – przez wspomniany wyżej okres pracowałem z uczniami/słuchaczami należącymi do różnych grup wiekowych, począwszy od najmłodszych dzieci w szkole podstawowej, przez młodzież gimnazjalną, licealistów i maturzystów kończąc na pracy z dorosłymi.

Choć największe doświadczenie mam w uczeniu języka ogólnego, nieobca jest mi też praca na bardziej wyspecjalizowanym polu – skończyłem też prawo na UW, co w połączeniu z kursem tłumaczenia tekstów prawniczych w trakcie studiów na anglistyce, sprawia, że zawiłości języka prawnego i prawniczego nie są dla mnie tajemnicą.

Od 2009 roku jestem też egzaminatorem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, co poza uzupełnieniem lub nawet zwieńczeniem, w pewnym zakresie oczywiście, moich wysiłków edukacyjnych podjętych w czasie studiów na anglistyce, ma przełożenie na praktyczną stronę mojej aktywności zawodowej. Ponadto uczę się cały czas: uczestniczę w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego z zakresu metodyki nauczania języków obcych organizowanych pod auspicjami Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli lub jego regionalnych odpowiedników, Uniwersytetów Warszawskiego i Gdańskiego i innych wiodących ośrodków. W/w szkolenia dotyczyły miedzy innymi metod pracy z wykorzystaniem IT, konstruowania programów nauczania, pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz motywowania uczniów do nauki.

Prywatnie zaś lubię podróże, teatr, dobre książki i filmy oraz tzw. „słodkie nicnierobienie”.

Back To Top