skip to Main Content
600-298-094 kontakt@m-school.pl
4

Marta Zawadzka – Metodyk i Założyciel M-School

Odkąd sięgam pamięcią, język angielski i kultura krajów anglosaskich zajmowały czołowe miejsce wśród moich zainteresowań. Za pasją poszedł wybór drogi życiowej , chęć jej realizowania i pogłębianie wiedzy. Stąd też spotkanie z Państwem na mojej stronie i zaproszenie na angielski w Błoniu.
Nauczaniem zajęłam się w 2000 roku jednocześnie studiując na Nauczycielskim Kolegium Języka Angielskiego UW. Na uczelni tworzyłam swój warsztat pracy i uczyłam się jak uczyć zdobywając teoretyczne i praktyczne podstawy do wykonywania zawodu.

Studia kontynuowałam w Instytucie Lingwistyki Stosowanej UW i równocześnie doskonaliłam swoje umiejętności lektorskie i tłumaczeniowe.

Brałam udział w szkoleniach organizowanych przez renomowane firmy jak Oxford University Press, Cambridge University Press , Macmillan i wiele innych. Przez cały czas mojej pracy podnoszę swoje kompetencje metodyczne, lingwistyczne oraz psychologiczno – pedagogiczne. Uczestniczę w warsztatach i szkoleniach organizowanych przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Jakości w Nauczaniu Języków Obcych PASE, Edunation, E-DOS oraz regularnie biorę udział w konferencjach metodycznych. W 2014 roku uzyskałam dyplom Certyfikowanego Metodyka PASE. Sprawuję opiekę metodyczną nad całym procesem nauczania, poprzez tworzenie programu, ustalanie celów, ich realizacje oraz ocenę efektów.

Uczę nieprzerwanie od 15 lat i w tym czasie miałam okazję pracować ze wszystkimi grupami wiekowymi, o bardzo zróżnicowanych umiejętnościach i potrzebach. Specjalizuję się w nauczaniu dorosłych, szkoleniach biznesowych dla firm i instytucji. Jestem filologiem, lektorem, metodykiem oraz tłumaczem języka angielskiego. W mojej pracy kieruje się zasadą, iż relacja wykładowca – słuchacz ma być oparta na obustronnym zaufaniu, które w dużym stopniu przekłada się na komfort pracy i przyjemność uczenia się. Zarówno wykładowca jak słuchacz, mają w tym procesie równoważne role, gdyż przykładają się do końcowego sukcesu poprzez jasno określone cele.

Poza tym jestem zapaloną miłośniczką kuchni wszelakiej a szczególnie wychodzą mi serniki. Lubię podróżować i spędzać aktywnie czas na łonie natury.

Back To Top