skip to Main Content
600-298-094 kontakt@m-school.pl

Niech bariera językowa nie będzie przeszkodą w rozwoju biznesu

Kursy dla firm organizujemy po dokładnej analizie potrzeb, przygotowując ich program w oparciu o przedstawione wytyczne i dostosowując go precyzyjnie do oczekiwań i wyzwań biznesowych, jakie stoją przed Twoją firmą.

Zajęcia prowadzimy zarówno w trybie indywidualnym, jak i dla małych grup, stawiając na szybką poprawę komunikatywności, nakierowując tematykę na zagadnienia branżowe – tak, by kurs językowy dla pracowników był inwestycją, która szybko zwróci się Państwa firmie i przyniesie wymierne  korzyści.

Współpracując z nami, możesz liczyć na pomoc doświadczonych lektorów dobrze zaznajomionych z językiem biznesu. W celu ustalenia szczegółowych warunków współpracy w zakresie kursów firmowych, zachęcamy do bezpośredniego kontaktu. Wspólnie opracujemy zakres działania, dostosujemy kalendarz zajęć do Twoich potrzeb.

Kursy szyte na miarę, by podnieść efektywność nauki

Język biznesu różni się od tego stosowanego w codziennym życiu. Negocjacje, dyskusje na temat szczegółów technicznych dotyczących spraw branżowych, czy komunikacja z zagranicznymi kontrahentami wymaga znajomości odpowiedniego słownictwa. Dlatego też z myślą o klientach biznesowych, przygotowaliśmy specjalnie zaprojektowane zajęcia uwzględniające specyfikę działalności Twojej firmy i odzwierciedlające potrzeby językowe jej pracowników.

Nasze kursy dla firm są zawsze „tailor-made”, czyli pełni dostosowane do indywidualnych celów klienta – bez względu na wyjściowy poziom zaawansowania językowego osób, które uczestniczyć będą w zajęciach.

Back To Top